دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹ Monday, 21 September , 2020
عبدالحسین روح الامینی
تعداد تولید ماسک در منازل به اندازه تولید صنعتی رسیده است ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
روح الامینی:

تعداد تولید ماسک در منازل به اندازه تولید صنعتی رسیده است

منتخب مردم تهران در مجلس گفت: در بحث کیت و واکسن چندین و چند گروه پژوهشی در حال کار هستند و امروز تعداد تولید ماسک در منازل و گروه‌های جهادی به اندازه تولید صنعتی ما است.