دوشنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۰ Monday, 26 July , 2021
عبدالحسن مقتدایی | اقتصاددان
آن شِش نفر! ۲۹ تیر ۱۴۰۰

آن شِش نفر!

ابوالفضل بابادی شوراب/فعال رسانه ای و مطالبه گر خوزستانی دکتر مقتدایی استاندار اسبق خوزستان، در روز عزل خود و حتی چند مرتبه پس از آن، از نقش ۶ صاحب نفوذ خوزستانی مرکزنشین در عقب ماندگی و توسعه نیافتگیِ خوزستان-البته بدون ذکر نام آنها-سخن گفت، همچنین دلیل عزل از استانداری را مخالفت خود با انتقال آب […]