دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹ Monday, 21 September , 2020
عباس وطن پرور
نکاتی درباره مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
یادداشت اختصاصی نماینده اسبق کارفرمایان ایران در سازمان جهانی کار برای

نکاتی درباره مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹

علی رغم اینکه ارزش پول ملی در ۴۰ سال اخیر تاکنون بیش از ۲۴۰۰ برابر کاهش پیدا کرده و تورم بیش از ۱۳۰۰ برابر رشد کرده، ولی دستمزد پایه ماهانه کارگران فقط حدود ۱۰۰۰ برابر افزایش داده شده و با افزودن مزایائی اندک به قصد ترمیم، جفای بیشتری به بازنشستگی و زمان پیری کارگر روا داشته اند.