دوشنبه, ۱۱ اسفند , ۱۳۹۹ Monday, 1 March , 2021
طهماسب مظاهری | اقتصاددان
توصیه رییس سابق بانک مرکزی ۲۷ مهر ۱۳۹۸

توصیه رییس سابق بانک مرکزی

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: توصیه می شود دولت در هزینه های خدماتی و تشریفاتی صرفه جویی کند و از منابع بانک مرکزی کمتر استفاده نماید.