یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹ Sunday, 20 September , 2020
طهماسب مظاهری
توصیه رییس سابق بانک مرکزی ۲۷ مهر ۱۳۹۸

توصیه رییس سابق بانک مرکزی

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: توصیه می شود دولت در هزینه های خدماتی و تشریفاتی صرفه جویی کند و از منابع بانک مرکزی کمتر استفاده نماید.