چهارشنبه, ۸ بهمن , ۱۳۹۹ Wednesday, 27 January , 2021
طنز
طنز سیاهنمایی ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

طنز سیاهنمایی

ژاپنی شدن اقتصاد ایران! گفت : من طرحی دارم که اگر اجرا شود، اقتصاد ایران مثل اقتصاد ژاپن می شود! گفتم: باز هم چیزی زده ای؟! طرحت چیست؟ گفت: مدیریّت اقتصاد ژاپن را به تیم اقتصادی ایران بسپارند!! گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!