دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹ Monday, 26 October , 2020
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری چیست و چگونه کار می کند؟ ۲۶ مهر ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری چیست و چگونه کار می کند؟

وقتی اسم نیکوکاری و شرکت کردن در آن می‌آید، همه به یاد مراکز خیریه و جشن روز نیکوکاری پیش از شروع مدارس می‌افتیم. در حالی که شاید هیچوقت اسمی از صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نشنیده باشیم. سرمایه‌گذاری همیشه برای مواردی استفاده شده که سرمایه‌گذار پولی را روی چیزی سرمایه‌گذاری می‌کند با این هدف که سرمایه‌اش […]