پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ Thursday, 2 December , 2021
شيخ طبرسي | اقتصاددان
زنده به گور 18 آبان 1400

زنده به گور

قبر شیخ آماده بود و کنار آن تلی از خاک دیده می شد. مردم اطراف قبر حلقه زدند. صدای گریه آنها هر لحظه زیادتر می شد. جسد شیخ طبرسی را از تابوت بیرون آوردند و داخل قبر گذاشتند. قطب الدین راوندی وارد قبر شد و جنازه را رو به قبله خواباند و در گوشش تلقین […]