شنبه, ۲۵ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Saturday, 15 May , 2021
شومن | اقتصاددان
تاملی در دو سنخ اجتماعی؛ … ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاملی در دو سنخ اجتماعی؛ …

تاملی در دو سنخ اجتماعی؛ صاحبان منش نمایشی و دولتمردی