سه شنبه, ۱۲ مهر , ۱۴۰۱ Tuesday, 4 October , 2022
شورا شهر تهران | اقتصاددان
نقش سمن ها در برنامه چهارم توسعه تهران 04 شهریور 1401

نقش سمن ها در برنامه چهارم توسعه تهران

در نشست و دعوت از سمن ها در تدوین برنامه توسعه چهارم شهر تهران دکتر علوی