پنج شنبه, ۱۵ خرداد , ۱۳۹۹ Thursday, 4 June , 2020
شهر
برنامه های شهرداری رم برای حفظ بافت سنتی پایتخت ایتالیا 24 جولای 2019

برنامه های شهرداری رم برای حفظ بافت سنتی پایتخت ایتالیا

یکی از سیاست های عمده شهرداری رم پایتخت ایتالیا، حفظ بافت قدیمی این شهر است که میراثی کهن و باستانی آن محسوب می شود و حتی از نظر فرهنگی برای مردم این کشور بسیار حائز اهمیت است.