سه شنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۱ Tuesday, 6 December , 2022
شهردار تبریز | اقتصاددان
برنامه همکاری مشترک با گروه بهمن را در دستور کار داریم 17 تیر 1401
با شرکت اسنا برای خرید ۹۰۰ دستگاه اتوبوس درون شهری تفاهم نامه ای را منعقد کرده ایم

برنامه همکاری مشترک با گروه بهمن را در دستور کار داریم

شهردار تبریز گفت: به منظور همکاری با شرکت اسنا تفاهم نامه ای برای خرید ۹۰۰ دستگاه اتوبوس شهری منعقد شده است و قراردادهای بعدی را در طرح های آینده با این شرکت در دستور کار قرار داده ایم.