پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰ Thursday, 20 January , 2022
شفافیت بانکی | اقتصاددان
افزایش شفافیت اقتصادی مهمترین عامل جلوگیری از فرار مالیاتی است 29 آبان 1399
مزایای مهم تقویت حکمرانی در حوزه ریال

افزایش شفافیت اقتصادی مهمترین عامل جلوگیری از فرار مالیاتی است

افزایش شفافیت اقتصادی مهمترین عامل جلوگیری از فرار مالیاتی،فراهم کردن امکان اخذ مالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی و مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور است.