شنبه, ۸ مهر , ۱۴۰۲ Saturday, 30 September , 2023
شرکت های بیمه ای
بررسی خسارت‌های بیمه‌ای در برخی کشورها با هوش مصنوعی انجام می‌شود 10 بهمن 1399

بررسی خسارت‌های بیمه‌ای در برخی کشورها با هوش مصنوعی انجام می‌شود

یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا با بیان اینکه با جمع آوری دیتا اتفاق خوبی درصنعت بیمه درحال رخ دادن است،گفت: اما هنوز برای ارزیابی خسارت توسط هوش مصنوعی و جایگزینی آن با انسان نیاز به زمان است.

غفلت جدی شرکت‌‌های بیمه‌ای از بازار پرسود داروهای گیاهی 10 آذر 1398

غفلت جدی شرکت‌‌های بیمه‌ای از بازار پرسود داروهای گیاهی

داروهای گیاهی خواص درمانی بسیاری دارند و هزاران سال است که برای درمان بیماری‌های مختلف مورد استفاده قرار می گیرندو توانایی‌های بهبودی و ترمیمی انواع مختلف گیاهان دارویی بسیار شناخته شده است.

نرخ‌های غیرفنی گریبان صنعت بیمه را گرفته است 03 مهر 1398

نرخ‌های غیرفنی گریبان صنعت بیمه را گرفته است

رئیس شعبه شرکت بیمه میهن در استان خراسان جنوبی، مهمترین معضل صنعت بیمه در استان خراسان جنوبی را رقابت‌های ناسالم عنوان کرد و افزود: گسترش بی‌رویه تعداد شرکت‌های بیمه‌ای و شعب آنها سبب شده که شرکت‌ها تن به رقابت‌های غیرسالم داده و در نهایت با ارئه نرخ‌های غیرفنی و غیرکارشناسی سبب تضعیف شرکت متبوع خود شوند.