پنج شنبه, ۲۹ مهر , ۱۴۰۰ Thursday, 21 October , 2021
شرکت دانا گاز | اقتصاددان
زنگنه و عواملش باید محاکمه شوند ۰۸ مهر ۱۴۰۰

زنگنه و عواملش باید محاکمه شوند

زنگنه و عواملش باید به اتهام خیانت بابت خسارت کرسنت در دادگاه تخصصی محاکمه شوند عزت الله جودکی بیان کرد: زنگنه به عنوان سردمدار قرارداد کرسنت و عوامل دخیل در این قرارداد به اتهام خیانت به کشور باید در دادگاهی صالح و تخصصی محاکمه شود.  عزت‌الله جودکی، کارشناس ارشد انرژی و سرپرست سابق مدیریت پژوهش […]