دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۴۰۰ Monday, 17 January , 2022
شركت هاي دانش بنیان | اقتصاددان
بررسی وچالشهای شرکت های دانش بنیان 29 آبان 1399

بررسی وچالشهای شرکت های دانش بنیان

بخشی از سخنان دکتر سلیمی در بررسی وچالشهای شرکت های دانش بنیان شرکتهای بنیان ،شامل شرکت های نوپا ،تولیدی دانش بنیان،دانش بنیان صنعتی ودانش بنیان فناورانه میباشند که قبلا در موضوعا ت حمایتی صندو ق های سرمایه گذار ی خطر پذیر ونحوه مشارکت حقوقی ومدنی در جلسات مختلف حقیر مباحثی را مطرح کرده ام شرکت […]