پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Thursday, 13 May , 2021
شبکه مجرمانه صادرات | اقتصاددان
سرنخ جدید از تخلفات شبکه مجرمانه صادرات ۰۷ آبان ۱۳۹۹

سرنخ جدید از تخلفات شبکه مجرمانه صادرات

پیگیری سرنوشت ارزهای تاراج رفته از طریق آنچه رئیس کل بانک مرکزی کارتن خواب های صادرکننده نامیده بود ادامه دارد و به نظر میرسد با اقداما وزارت اطلاعات وارد فاز تازه ای نیز شده است.   روز گذشته ۱۹نفر از شبکه مجرمانه‌ای که با استفاده از کارت‌های بازرگانی ۷۰ نفر از افراد کم‌بضاعت اقدام به […]