دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۴۰۰ Monday, 17 January , 2022
شایستگی فردی | اقتصاددان
تفکر برهم زننده در تعالی و توسعه متوازن شایستگی ها 04 دی 1400
دکتر حمید رضا خدمتگزار، پژوهشگر مدیریت تکنولوژی، مدیریت نوآوری

تفکر برهم زننده در تعالی و توسعه متوازن شایستگی ها

می توان امیدوار بود که سازمانها با تغییر نگرش در برنامه های توسعه کارکنان ، فقط به تهیه برنامه های موقت آموزشی بسنده نکرده بلکه با یادگیری از مفاهیم و فرآیندهای ساختارشکنانه فوق ، طرحی چابک و تحول مدار برای توسعه شایستگیهای فردی ، تیمی و سازمانی تدوین و ارزیابی عملکرد آنرا با همسویی در مسیر تحولات ، تحقق اهداف و نتایج کسب وکار آزمون نمایند.