پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰ Thursday, 20 January , 2022
شادی همایونی | اقتصاددان
ریخت و پاش ها برقرار ماند 22 آذر 1400
بودجه نهاد ریاست جمهوری ۲.۷برابر شد

ریخت و پاش ها برقرار ماند

ریخت و پاش ها در بودجه ۱۴۰۱ نه تنها ادامه دارد؛ بلکه در برخی موارد شیبی تندتر از قبل پیدا کرده است.