یکشنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۹ Sunday, 28 February , 2021
شاخص قیمت ها | اقتصاددان
دلیل رشد شدید شاخص قیمت ها در بازار دارائی ها ۲۱ مهر ۱۳۹۹

دلیل رشد شدید شاخص قیمت ها در بازار دارائی ها

از آنجا که عامل اصلی رشد پایه پولی وپس از آن نقدینگی ، کسری بودجه دولت است که موجب رشد شدید شاخص قیمت ها در بازار دارائی ها وکالاهای با دوام وفاصله گرفتن نرخ تورم از نرخ رشدنقدینگی شده است، بدون کنترل کسری بودجه دولت وپیش بینی روش های غیر تورم زا برای تامین کسری […]