دوشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۱ Monday, 5 December , 2022
سیستم های خوب | اقتصاددان
سیستم خوب یا انسان خوب! مساله کدام است؟! 14 تیر 1401

سیستم خوب یا انسان خوب! مساله کدام است؟!

بجای تمرکز بر گزینش انسان های خوب، باید بر ایجاد سیستم های خوب همت گماشت؟