شنبه, ۲ بهمن , ۱۴۰۰ Saturday, 22 January , 2022
سید کاظم موسوی | اقتصاددان
نکند همین اندک زمینه شادی هم خوب نیست؟ 23 آذر 1400

نکند همین اندک زمینه شادی هم خوب نیست؟

جناب نماینده، نکند همین اندک زمینه شادی هم برای مردم خوب نیست؟