جمعه, ۲۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Friday, 14 May , 2021
سیاسی و انتخابات | اقتصاددان
انتصاب سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات خوزستان ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

انتصاب سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات خوزستان

فضل اله پور سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری خوزستان شد