سه شنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۱ Tuesday, 6 December , 2022
سیاست جهش قیمتی | اقتصاددان
چرا دولت سیزدهم به سیاست جهش قیمتی گرایش یافت؟ 14 تیر 1401
محمدرضا یوسفی

چرا دولت سیزدهم به سیاست جهش قیمتی گرایش یافت؟

یکی از شدیدترین حملات به دولت آقایان هاشمی و روحانی توسط کسانی صورت گرفت که معتقد بودند این دولتها به اقتصاد بازار و تفکر لیبرالی معتقد بوده و بی توجه به عدالت اجتماعی بودند. اما اکنون دولت سیزدهم همان رویکردی را که به آن انتقاد می کرد، در پیش گرفته است. پرسش این است که […]