پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰ Thursday, 20 January , 2022
سیاست ارزی | اقتصاددان
چرایی چالش نرخ ارز در ایران 29 آذر 1400
مجید دهقانی پژوهشگر توسعه :

چرایی چالش نرخ ارز در ایران

محور اصلی بحث بنده پرداختن به چگونگی سیاست ارزی می باشد که توسط سیاستگذاران به ان در شرایط متفاوت توجه شود و این مبحث بعلت گستردگی ان بناچار وارد شاخه های گوناگون مجموعه اقتصاد همچو تولید، اشتغال، صادرات و ز، تورم و رکود می شود. لذا بطور فشرده شماتیک مدنظر مبحثم را تقدیم می کنم تا به جوهر و چکیده ان علم پیدا کنیم.