یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Sunday, 16 May , 2021
سگ گردونی | اقتصاددان
از اسقاط لوله سازی خوزستان تا سگ گردونی ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

از اسقاط لوله سازی خوزستان تا سگ گردونی

عبدالرحمن نیک سرشت البته قاطعیت مقام قضایی در ممانعت از اسقاط لوله سازی خوزستان ستودنی است ولی به نظر می رسد به اندازه ی پرونده ی سگ گردونی در خودرو خدمت دقت عمل در نتیجه و خروجی عدالت بدلیل نامه ای که جناب آقای فرخ پیام سهام دار ثلث آن کارخانه به دادستان محترم به […]