سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹ Tuesday, 29 September , 2020
سکه ثامن
بیانیه مالباختگان سکه ثامن در سالروز سومین سال غارت اموال ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

بیانیه مالباختگان سکه ثامن در سالروز سومین سال غارت اموال

موضوع مطالبه : تقاضای اجرای حکم فروش اموال سارقان و استرداد طلب شکات سکه ثامن ، حضرت آیت ا…رییسی ریاست محترم قوه قضاییه باسلام مستحضرید ۷۲۱ روز پیش پیش چنین روزی در عاشورای حسینی سال ۱۳۹۷مالباختگان سکه ثامن را با سوء استفاده از نام مبارک حضرت ثامن (ع) ، ادبیات نظام ، تصویر مقام معظم […]