یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱ Sunday, 26 June , 2022
سویس خاورمیانه | اقتصاددان
تبدیل تهدید به فرصت 22 آذر 1398

تبدیل تهدید به فرصت

چه شد که کشوری کوچک در حد عمان شده «سویس خاورمیانه» و ایران و آمریکا برای صلح و مسائل پیچیده سیاسی و هسته ای، به میانجی گری «سلطان قابوس» پادشاه آن و «کدخدای خاورمیانه» پناه می برند؟