چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Wednesday, 12 May , 2021
سودجویان | اقتصاددان
کلاه گذاشتن یا برداشتن؟! ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

کلاه گذاشتن یا برداشتن؟!

قصّه های شهر هرت.قصّۀ 125 ما چه می دانیم؟ ما که متخصّص اقتصاد نیستیم که همۀ راه های پول درآوردن را بلد باشیم!

دست سودجویان را از آپادانا سرام قطع می کنیم ۲۱ آذر ۱۳۹۹
نماینده مردم شهرستان های بوئین زهرا و آوج در مجلس:

دست سودجویان را از آپادانا سرام قطع می کنیم

دکتر بابایی مدیرعامل: آپاداناسرام را به جایگاه اصلی خود می رسانیم

سودجویان در تعطیلات بیشتر به زمین خواری فکر می کنند ۰۸ آبان ۱۳۹۹

سودجویان در تعطیلات بیشتر به زمین خواری فکر می کنند

 کمک طرح هادی به زمین خواران به جای حذف اراضی! پشت تغییر کاربری‌های قانونی صاحبان قدرت و رانت‌خواری نشسته اند. مسئله تغییر کاربری مجاز اراضی زراعی و باغی که اتفاقاً در سایه قانون نیز اجرایی می‌شود امروز به مشکل و معضلی بسیار بزرگ در مناطق جذاب برای ایرانی ها شده است. به گزارش اقتصاددان به […]