شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۰ Saturday, 24 July , 2021
سند وکالتی | اقتصاددان
نحوه تبدیل سند وکالتی به قطعی ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نحوه تبدیل سند وکالتی به قطعی

در برخی موارد موانعی برای انتقال سند وجود دارند و مالک نمی‎تواند انتقال قطعی سند را انجام دهد. برخی از این موانع شامل آماده نبودن سند تفکیکی، فرار از مالیات، فقدان سند رسمی ملک، در رهن بودن سند، عجله فروشنده و طولانی بودن فرآیند انتقال رسمی ملک است.