پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰ Thursday, 20 January , 2022
سرمایه گذاری بین المللی | اقتصاددان
چراغ بدست در روز روشن بدنبال خورشید گشتن! 03 دی 1400
دکتر مجید گودرزی، تحلیلگر مسائل اقتصاد سیاسی

چراغ بدست در روز روشن بدنبال خورشید گشتن!

در یک تز غلط اقتصادی، سالهاست، سیکل افزایش قیمت ملک_ افزایش نقدینگی و بالا بردن نرخ بهره برای جمع آوری نقدینگی در حال اجراست. این سیکل فلاکت بار یک تز اقتصادی کاملا غلط است نرخ بهره بالا یک بحران است و نمی شود با یک بحران اقتصادی ، بحران دیگر را حل کرد. باعث تشدید رکود _ تورمی می شود