دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰ Monday, 18 October , 2021
سرمایه‌های اعراب | اقتصاددان
بریتانیا بدنبال سرمایه‌های اعراب در دوره پسابرگزیت ۱۸ مهر ۱۴۰۰

بریتانیا بدنبال سرمایه‌های اعراب در دوره پسابرگزیت

  سالهاست که انگلستان از روابط نزدیک و مشارکت‌های بزرگ با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برخوردار بوده و در حال حاضر به دنبال تنوع و گسترش این مشارکت‌ها برای جبران خروج از اتحادیه اروپا است. هر یک از دو طرف از سرمایه گذاری‌های عظیمی در طرف دیگر برخوردار است. به عنوان مثال سرمایه گذاری […]