سه شنبه, ۱۲ مهر , ۱۴۰۱ Tuesday, 4 October , 2022
سردبیر شهرستان اهواز | اقتصاددان
ریس جمهوری که به آمایش سرزمین اعتقاد ندارد 01 شهریور 1401

ریس جمهوری که به آمایش سرزمین اعتقاد ندارد

استانهایی که همواره از بیشترین توجه و وابستگی دولتمردان ذی‌نفوذ برخوردار بودند، اینک در شمار بدهکارترین استان‌ها از منظر توان بوم‌شناختی بوده و در مرز ورشکستگی اکولوژیکی قرار دارند