چهارشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۰ Wednesday, 22 September , 2021
سخنگوی جبهه مقاومت دوم | اقتصاددان
شهید فهیم دشتی، سخنگوی آزادی و مردمسالاری دَری ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

شهید فهیم دشتی، سخنگوی آزادی و مردمسالاری دَری

راستی برادر فهیم کجا رفتی؟ تازه می خواستم به تو بگویم که به احمد جوان ما بگویی از اعضای طالبان بعنوان سپر انسانی استفاده کند، برادر کجاستی؟