چهارشنبه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۰ Wednesday, 1 December , 2021
سجادی پناه – استاد دانشگاه | اقتصاددان
گزارش قوه قضاییه، موجب اطمینان در تصمیم گیری خواهد شد 25 آبان 1400

گزارش قوه قضاییه، موجب اطمینان در تصمیم گیری خواهد شد

دکتر مجید سجادی پناه ، استاد دانشگاه در یادداشت پیشرو آورده است که ؛