یکشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۰ Sunday, 25 July , 2021
سبد بودجه | اقتصاددان
بخشی از منابع انبساط مالی ۱۴۰۰از مالیات خواهد بود ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

بخشی از منابع انبساط مالی ۱۴۰۰از مالیات خواهد بود

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که بودجه سال آینده انبساطی خواهد بود گفت همانند امسال بخشی از اعتبارات مورد نیاز، از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و بخصوص سهام‌های دولت از طریق بورس تامین خواهد شد.  محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه در سیاست‌هایاقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خروج دولت […]