شنبه, ۲ بهمن , ۱۴۰۰ Saturday, 22 January , 2022
سایه کرونا | اقتصاددان
سونامی بیکاری در اقتصاد 02 آذر 1399

سونامی بیکاری در اقتصاد

کاهش تقاضای کل در اقتصاد ایران که در کنار کسری بودجه سنگین دولت منجر به رکود تورمی شده،به نرخ بیکاری دامن زده و مهمتر آنکه بسیاری از افراد جویای کار،با نامیدی بازار کار را ترک کرده اند و به خیل عظیم جمعیت غیرفعال کشور اضافه شده اند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش نگران کننده […]