دوشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۱ Monday, 23 May , 2022
سازمان تجارت | اقتصاددان
یاد داشت روز از حمزه جلالی تحلیل گر اقتصادی و مدرس دانشگاه: 22 آذر 1398

یاد داشت روز از حمزه جلالی تحلیل گر اقتصادی و مدرس دانشگاه:

ورود به سازمان تجارت جهانی(wto) آری یا نه ؟سازمان تجارت جهانی(WTO) مخفف کلمات : World Trade Organization می باشد که از GAT (General Agreement on Tariffs and Trade) موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت در سال 1995شکل پیدا کرده است و....