یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ Sunday, 19 September , 2021
سازمان بازرسی | اقتصاددان
تغییرات جدید در شهرداری تهران/ رییس سازمان بازرسی رفتنی شد ۱۰ مهر ۱۳۹۸

تغییرات جدید در شهرداری تهران/ رییس سازمان بازرسی رفتنی شد

تغییرات جدیدی در شهرداری تهران صورت خواهد گرفت.