چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Wednesday, 12 May , 2021
سارا هاشم پور رستمی | اقتصاددان
بانوان، همانند سایر نقش های مدیریتی، نقش خود را…. ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

بانوان، همانند سایر نقش های مدیریتی، نقش خود را….

بانوان، همانند سایر نقش های مدیریتی، نقش خود رادر شورا باز می یاب