شنبه, ۱۶ اسفند , ۱۳۹۹ Saturday, 6 March , 2021
زینب | اقتصاددان
بیاد بانوی آزاده ای که نام زینب س را برگزید ۰۴ اسفند ۱۳۹۹

بیاد بانوی آزاده ای که نام زینب س را برگزید

بیاد بانوی آزاده ای که نام زینب س را برگزید و او را الگوی زندگی خود قرار داد و زینب وار رسالت انقلابی خود را به دوش کشید .