شنبه, ۲ بهمن , ۱۴۰۰ Saturday, 22 January , 2022
زیست مجازی | اقتصاددان
آیا جامعه جهانی، متاورس را می‌پذیرد؟ 05 دی 1400

آیا جامعه جهانی، متاورس را می‌پذیرد؟

گروه مطالعات بنیادین پژوهشگاه فضای مجازی با تشریح بیم ها و امیدها در پذیرش «متاورس» توسط جامعه جهانی، اعلام کرد: برای مواجهه فعال و خردمندانه با این پدیده باید برنامه‌ریزی شود. «متاورس» نیز مانند هر پدیده فناورانه دیگر، علی‌رغم همه شایستگی‌های فنی‌اش تنها در صورتی مجال بروز خواهد یافت که جامعه کاربران بالقوه‌، پذیرای آن […]