دوشنبه, ۱۸ اسفند , ۱۳۹۹ Monday, 8 March , 2021
زیرخط فهم | اقتصاددان
نشانه‌های زیر خط فهم بودن! ۲۸ مهر ۱۳۹۸

نشانه‌های زیر خط فهم بودن!

بر اساس محاسبه یک اقتصاددان در تهران خانواده های دارای درآمد کمتر از 2 میلیون و 300هزار تومان زیر خط فقرند. اما آیا جامعه شناسی هم پیدا میشود جرات کند، خط فهم را تعیین کند و تعداد کسانی که زیرخط فهم هستند را نیز اندازه گیری کند؟ براستی مشکل ما خط فهم است یا خط فقر؟