دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۴۰۰ Monday, 17 January , 2022
رییس دیوان عالی کشور | اقتصاددان
پرونده بانک مرکزی به شعبه دیگری اعاده می شود 21 آذر 1400

پرونده بانک مرکزی به شعبه دیگری اعاده می شود

رییس دیوان عالی کشور گفت: پرونده بانک مرکزی با اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور به دادگاه دیگری ارجاع خواهد شد.