جمعه, ۸ مهر , ۱۴۰۱ Friday, 30 September , 2022
رکود همراه با تورم | اقتصاددان
هیأت مدیره بانک راضی، بیخیال مردم و مشتریان ناراضی 31 مرداد 1401
انتقاد سبزعلیپور از عملکرد سوال برانگیز مسئولین بانک آینده

هیأت مدیره بانک راضی، بیخیال مردم و مشتریان ناراضی

  مشکل دیگر اینجاست که آقایان هیأت مدیره بویژه سرپرست بانک چون خود را رفتنی میدانند و بالاخره بزودی باید از این بانک خداحافظی کنند، از همین رو اصلاً به امورات بانک توجهی نمیکنند و بنوعی بانک را به حال خود رها کرده اند!! شعبات ناراضی، مردم و مشتریان ناراضی، پرسنل و سهامداران هم ناراضی!! […]