دوشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۱ Monday, 5 December , 2022
رویکردی انسانی و اخلاقی | اقتصاددان
توسعه چیست؟رویکردی انسانی و اخلاقی 20 تیر 1401

توسعه چیست؟رویکردی انسانی و اخلاقی

  نوبلیست مطرحی چون آمارتیا سن در کتاب معروفش «توسعه به‌مثابه آزادی» با اخذ رویکردی انسانی و اخلاقی، توسعه را همان آزادی و گسترش توانمندی‌ها برای زندگی انسانی، اخلاقی و کرامت‌محور تعریف می‌کند. بدونِ‌شک، تعاریف توسعه بی‌شمار است، اما فارغ از پیچیدگی‌های مفهومی و نظری، می‌توان در تعریفی ساده توسعه را حرکت از نقطه «الف» […]