پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ Thursday, 2 December , 2021
روشهای نوین بارداری | اقتصاددان
تجارت چراغ خاموش «اهدای تخمک»؛ معامله‌ای برای فروش «مادری» 22 آبان 1400

تجارت چراغ خاموش «اهدای تخمک»؛ معامله‌ای برای فروش «مادری»

«بانوان زیر ۳۰ سال، با اهدای تخمک، ۴ میلیون دریافت کنید» جمله‌ نوشته شده روی برگه‌ شیشه ایستگاه اتوبوس است؛ اگرچه نرخ تعیین شده در آن بسیار پایین است و با جست‌وجو در فضای مجازی می‌توان نرخ چند برابری نیز برای آن پیدا کرد، اما هر زن جوانی با عبور از کنار ایستگاه اتوبوس، نگاهی به آن انداخته و شاید در ذهن خود نیز به معامله پنهانی در این باره فکر کند.