شنبه, ۲ بهمن , ۱۴۰۰ Saturday, 22 January , 2022
رفتارهای متناقض مسافران | اقتصاددان
سردرگمی مترو تهران در مواجهه با رفتارهای متناقض مسافران 29 آذر 1400

سردرگمی مترو تهران در مواجهه با رفتارهای متناقض مسافران

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران درخصوص حضور آقایان در واگن‌های مختص بانوان و نیز دستفروشان و متکدیان گفت: واکنش‌های ضد و نقیض برخی مسافران و درخواست‌های آنها ما را دچار دوگانگی کرده که آیا از حق طبیعی مسافران به خصوص بانوان که روزانه مطالبه می‌کنند باید حمایت کنیم یا به آن توجه نکنیم.