جمعه, ۳۰ مهر , ۱۴۰۰ Friday, 22 October , 2021
رضا ویسی، حکمرانی، بودجه ۱۴۰۱، گام دوم، اقتصاد مقاومتی | اقتصاددان
بودجه ۱۴۰۱؛ در ریل اقتصاد مقاومتی و گام دوم انقلاب ۱۹ مهر ۱۴۰۰
دکتر رضا ویسی، کارشناس سازمان برنامه و بودجه

بودجه ۱۴۰۱؛ در ریل اقتصاد مقاومتی و گام دوم انقلاب

وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل انباشت سالها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت در سالهای اخیر، به تأخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش¬های خارجی و تحریمهای ظالمانه اخیر است. تعادل اقتصادی سیاسی شکل گرفته حول وضع موجود، انجام اصلاحات را با تعویق روبه رو کرده و یا باعث ایجاد موانع جدی شده است. اگرچه رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است، ولی باید توجه داشت که ادامه وضع فعلی، حتی اگر امکان¬پذیر باشد، پیامدهای بسیار ناخوشایندتری به دنبال خواهد داشت.