پنج شنبه, ۱۴ اسفند , ۱۳۹۹ Thursday, 4 March , 2021
رسالت انقلابی | اقتصاددان
بیاد بانوی آزاده ای که نام زینب س را برگزید ۰۴ اسفند ۱۳۹۹

بیاد بانوی آزاده ای که نام زینب س را برگزید

بیاد بانوی آزاده ای که نام زینب س را برگزید و او را الگوی زندگی خود قرار داد و زینب وار رسالت انقلابی خود را به دوش کشید .