شنبه, ۲ بهمن , ۱۴۰۰ Saturday, 22 January , 2022
راهکارهای دنیا | اقتصاددان
راهکارهای دنیا برای مقابله با آلودگی هوا چیست؟ 23 آذر 1400

راهکارهای دنیا برای مقابله با آلودگی هوا چیست؟

دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: برخی مطالعات و تحقیقات انجام شده حاکی از این است که آلودگی هوا بر راندمان کاری کارکنان تأثیرگذار است.